Zarząd

zarzad blog

Dnia 1 kwietnia 2017 roku walne zgromadzenie Gminy Polskiej PIAST wybrało nowy zarząd w którego składzie znaleźli się:

 

Józef Wantulok – przewodniczący, Krystyna Saternus-Kurkowski – 1 zastępca, Katarzyna Prusaczyk – 2 zastępca, Halina Zymla – sekretarz, Elżbieta Swierzy – skarbnik oraz 3 członków zarządu: Henriette Ivezic, Leonard Paszek i Marek Lesiów. Komisja rewizyjna: Elżbieta Wręczycki i Mariola KłopotekGolawski.