Zarząd/Vorstand

Zarzad

Dnia 2 marca 2019 roku walne zgromadzenie Gminy Polskiej PIAST wybrało nowy zarząd w którego składzie znaleźli się:

Józef Wantulok – przewodniczący, Marek Lesiów – 1 zastępca, Dariusz Kosiński – 2 zastępca, Halina Zymla – sekretarz, Elżbieta Schwierzy – skarbnik oraz 3 członków zarządu: Krystyna SaternusKurkowski, Andzej Kurkowski i Bożena Dymecki.  Komisja rewizyjna: Elżbieta Wręczycki i Mariola KłopotekGolawski.