Zarząd/Vorstand

 

Dnia 2 kwietnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Gminy Polskiej PIAST wybrało nowy Zarząd w którego składzie znaleźli się:

Leonard Paszek – przewodniczący, Diana Lankocz – 1 zastępca, Robert Siera – 2 zastępca, Marta Krajewska – sekretarz, Ireneusz Sitarski – skarbnik oraz 4 członków zarządu: Anna Bałazy-Schneider, Nikola Zdych, Marek Lesiów i Krystyna Saternus-Kurkowski.  Komisja rewizyjna: Maria Turobin, Bożena Dymecki i Dorota Lesiów.