Wybory nowego Zarządu

2 kwietnia 2022 roku Walne Zgromadzenie Członków Gminy Polskiej PIAST wybrało nowy Zarząd. Przewodniczącym naszej Gminy został Leonard Paszek, a jego zastępcami Diana Lankocz i Robert Siera. W skład Zarządu weszli również Anna Bałazy-Schneider, Marta Krajewska, Ireneusz Sitarski, Nikola Zdych, Marek Lesiów i Krystyna Saternus-Kurkowski. Natomiast w Komisji Rewizyjnej znaleźli się Maria Turobin, Bożena Dymecki i Dorota Lesiów.