Nowy zarząd Gminy Polskiej PIAST

Nowy zarzad

Dnia 7 marca 2015 roku walne zgromadzenie Gminy Polskiej PIAST wybrało nowy zarząd w którego składzie znaleźli się:

Dorota Lesiow – przewodnicząca, Halina Zymla – sekretarz, Ela Schwierzy – skarbnik, Maria Turobin  – 1 zastępca, Józef Wantulok – 2 zastępca oraz 4 członków zarządu: Krystyna Saternus-Kurkowski, Elżbieta Wręczycka, Marcin Wiśniowski i Marek Lesiów.

Do komisji rewizyjnej weszli: Alicja Niemczewski, Grażyna Szklarski i Norbert Lyra